ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
1
ผู้เข้าชมวันนี้
400
ผู้เข้าชมเดือนนี้
15279
ผู้เข้าชมทั้งหมด
842828
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชม : 21192   
 
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
: 595   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
: 538   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
: 512   
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
: 97   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
: 272   
การบริหารพัสดุ
การบริหารพัสดุ
: 94   
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
: 190   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
: 255   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
: 207   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
: 192   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาชั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 5 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 2   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ กองพัสดุและทรัพย์สินมีความจำเป็นจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 2   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI B411dn หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0451 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการศูนย์กีฬา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 0   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (จระเข้) ที่ใช้ในการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ราย โดยวิธีกรณีพิเศษ (มต. 98)
: 2   
การเผยแพร่สาระสำคัญชองสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขรหัส 416 56 0440 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 1   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 5 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรีั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 2   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างจัดทำป้ายและถ้วยรางวัล โครงการมหกรรมการเกษตร - อุตสาหกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 1   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 0   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Fujibishi รหัสครุภัณฑ์ 420 52 0063 ซึ่งชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ใช้ในกองการศึกษาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 2   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือขื้อข้อตกลง โครงการจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค-๗๘๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 0   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อน้ำมันหล่อลื่น เพื่อที่จะนำมาใช้ในการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ เครื่องจักรกลที่ออกปฏิบัติงานภาคสนามของกองพัฒนาชนบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 2   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อเครื่องโทรสาร ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า ๖ วินาทีต่อแผ่น จนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 2   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อสายไฮดรอลิค เพื่อนำมาใส่รถขุดไฮดรอลิค ตค- ๑๕๐๗ ยี่ห้อโคมัสสุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 2   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองพัฒนาชนบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 1   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อน็อตเครื่องสูบน้ำ เบอร์ ๒๖ ยาว ๒ ๑/๒ นิ้ว เพื่อใช้ในโครงการของกองพัฒนาชนบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 2   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อยางนอก-ยางใน-ยางรอง เพื่อนำมาเปลี่ยนใส่รถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๐๘๑๖ สพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 3   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิค ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ต-๑๒๒๗ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 1   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อนำมาใช้ในสำนักงานสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอด่านช้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 1   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ เดินสายไฟ ติดหลอดไฟฟ้า ติดตั้งปลั๊กภายในเต็นท์ ติดตั้งพัดลมไอน้ำ จัดหาถังน้ำ และจัดหาสุ่มไก่ (มต. 98)
: 1   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างดำเนินการติดตั้งเต็นท์ทรงจั่ว ทรงโค้ง เต็นท์โดมมีหลังคา พร้อมกั้นคอกด้วยเหล็ก โครงการมหกรรมการเกษตร - อุตสาหกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาอำเภอดอนเจดีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 1   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างจัดหาเวทีโครงเหล็กพร้อมพื้นไม้ พร้อมจัดตกแต่งเวที ผูกผ้า จัดสวน ไม้ดอกไม้ประดับ จัดสถานที่รับรองแขกผู้มีเกียรติ (มต. 98)
: 0   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างเครื่องไฟขยายเสียง จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขัน จ้างเหมาเช่าเต็นท์ และจ้างเหมาเช่าเก้าอี้ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต. 98)
: 1   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างเหมาถ่ายวีดีทัศน์พิธีปิด พร้อมตัดต่อลงแผ่นซีดี โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ศรีประจันต์จูเนียร์ลีก ปีที่ 5 (เลก 2) ประจำปี 2561 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต.98)
: 1   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างทำพิธีเปิด พร้อมตกแต่งสถานที่ สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา ศรีประจันต์จูเนียร์ลีก ปีที่ ๕ (เลก๒) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต.98)
: 1   
การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างเหมาทำพิธีเปิดพร้อมแสง สี เสียง สื่อผสมพิธีเปิด ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (มต.98)
: 2   
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการ ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าต้นไม้ และภูมิทัศน์ จากอาคารศูนย์ประสานงานถึงอุทยานผักพื้นบ้านและจากอุทยานผักพื้นบ้านถึงกรงม้าลาย จำนวน 2 โซน
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111