.โครงการ อบจ.พบประชาชน ร่วมกับ โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านวังยาว ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง
มอบเสื้อกีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง โดยใช้หลักเกณฑ์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
วันท้องถิ่นไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษา “สามชุกจูเนียร์ลีก” ปีที่ 6 (เลก 2) ประจำปี 2561 – 2562 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดหนองผักนาก อำเภอสามชุก
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (หลังเก่า)
กิจกรรมคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนมีนาคม 2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
พิธีปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล หลักสูตร FA Thailand Introductory Course ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี