พิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายอาคารเรียน 120 ปี (อาคาร 7) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดวรจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ สนามฟุตบอล ของ WC อะคาเดมี วัดวรจันทร์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
งานแถลงข่าวการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ขอเชิญชวนร่วมโครงการ"ร่วมสร้างฝันให้เด็กไทย" ระหว่างวันที่ 10-20 มกราคม 2562 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เดิมบางฯ จ.สุพรรณบุรี
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุม อบจ,สุพรรณบุรี
พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (สุพรรณบุรี – ชัยนาท)