พบเห็นการทุจริต อบจ.สุพรรณบุุรี
ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ 5 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (ITA) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
นักกีฬาตะกร้อทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าพบเพื่อรับการสนับสนุนและรับฟังโอวาท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีเปิดเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หลักสูตร เพิ่มศักยภาพการเขียนโครงการพัฒนา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องพลายชุมพล โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี