องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

ภาพ..พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                   นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายเผด็จ โพธิ์อ้น ที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะกิจด้านกิจกรรมกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ประจำปี 2561 โดยมีนายกฤษยศ เกษมสุข รองปลัด  อบจ.สุพรรณบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี บุคลากร อบจ.สุพรรณบุรี นักกีฬา นักเรียน           และประชาชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีนโยบายที่จะพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของ        จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ จึงส่งเสริมการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลให้เป็นที่แพร่หลาย เพื่อเป็นการสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลในระดับต่างๆ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่
                   1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทเยาวชน หญิง
                   2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทเยาวชน ชาย
                   3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทเยาวชน หญิง
                   4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทเยาวชน ชาย
มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 34 ทีม ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กันยายน 2561        ณ สนามกีฬาโรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,341,995