องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
            พ.ต.อ.อภิวัฒน์  ไพฑูรย์ ผกก.สภ.เดิมบางนางบวช เป็นประธานเปิดโครงการหมอและยา  เพื่อชีวิต ครั้งที่ 172 โดยมี นางสมฤดี  จันทร์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี, นายเฉลียวเกาะแก้ว,นายเกษมศักดิ์  สุขาทิพยพันธุ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี,นางพจมาลย์  ปริ่มปาน   รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ และพนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ ฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช โดยสมาคมโปคาตี้ 35 ดำเนินการ    จัดกิจกรรมโครงการหมอและยาเพื่อชีวิต  เพื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิต มีการบริการ ด้านการสาธารณสุขด้วยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กิจกรรมลานเยาวชนต้านยาเสพติด ให้ความรู้ความเข้าใจในปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน  
1 2 3 4 56 7
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,033,446