องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ติดอันดับ "ความโปร่งใส" คะแนน ITA ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สูงอยู่ในระดับ A ของประเทศ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment ( ITA )ในประเภท องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รวม ๗๖ จังหวัด (ไม่นับกรุงเทพมหานคร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อยู่ในระดับ A ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกจำนวน ๑๔ แห่ง ทั่วประเทศ สำหรับ อบจ. 14 แห่ง ที่ได้คะแนนระดับ A ได้แก่ อบจ.สุพรรณบุรี อบจ.กระบี่ อบจ.ฉะเชิงเทรา อบจ.ชุมพร อบจ.เชียงใหม่ อบจ.ตาก อบจ.นครนายก อบจ.นครสวรรค์ อบจ.น่าน อบจ.บึงกาฬ อบจ.ปราจีนบุรี อบจ.ปัตตานี อบจ.ระยอง และ อบจ.อุทัยธานี
1 2 3 45 6 7
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,033,677