องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการมหกรรมสุขภาพเชิงรุก รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

                                    วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพเชิงรุก รุ่นที่ 3 โดยมีนายวิทยา บุณยพัชรินทร์ ประธานที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นางสาวกัลยา วัฒนเกษมเสวี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยภายในงานจัดให้มีหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกโดยการเจาะเลือด เพื่อตรวจหาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมัน หลอดเลือด โรคซีด โรคมะเร็งลำไส้ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม วัณโรค คัดกรองโรคทางทันตกรรม นวดแผนไทย ตรวจมาลาเรีย(แจกมุ้ง) และตรวจไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  มีประชาชนเข้าร่วมโครงการประมาณ 350 คน

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,633,664