องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5

                     วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5 โดยมีนายชนาภัทร เกิดประกอบ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวการเกตุ แก้วพลายงาม หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และคณะครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการกระตุ้นความอยากรู้ ฝึกความช่างสังเกตและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ตามหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง และจัดให้มีการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 12 - 17 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดเพชรบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,633,382