องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

                     วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายชัยยุทธิ์ พลเสน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวาระประชุม ดังนี้
        1) ผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานคูเมือง กำแพงเมืองสุพรรณบุรี และแนวคิดการก่อสร้างต่อไป
        2) การขออนุญาตก่อสร้างอาคารจำนวน 14 คูหาบริเวณถนนจมื่นศรี-ถนนจมื่นไวย บนพื้นที่สนง.ธนารักษ์
            โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี, หอการค้าสุพรรณบุรีและส่วนอื่นๆพร้อมสนับสนุนหากทางสำนักศิลปกรที่ 2 มีความประสงค์ที่จะจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวสุพรรณบุรีทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องบนพื้นที่ของสำนักศิลปกรที่ 2 ทันที

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,633,486