องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมร่วมกับผู้แทนชุมชนเมืองอู่ทอง

                      วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 นายบุญชู จัทร์สุวรรณ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม โดยมีประยูร อสัมภินพงศ์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดี อู่ทอง พร้อมด้วยตัวแทนจากชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในการส่งเสริมและการพัฒนา เส้นทางการท่องเที่ยวของพุหางนาค รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน ณ เมืองโบราณทวารวดี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,633,713