องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567

                   วันพุธที่ 5 มิถุนายน  2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นาย สมคิด ปทุมสูติ เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้แก่วัดโคกสำโรง  พร้อมด้วยนายปริญญา เรืองสุขอุดม  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโอ่ง กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหลุม, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสำโรง อสม. และประชาชน เข้าร่วม โดยมีพระครูสุวรรณศาสนกิจ ( สุภีร์ ชนาสโภ,ปิ่นทอง,นธ.เอก ) เจ้าคณะตำบลหนองโอ่ง เขต 1 เจ้าอาวาสวัดโคกสำโรง เป็นผู้รับมอบ วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการฯ เพื่อลดปัญหามลพิษ กลิ่น เขม่า ควันและมลพิษต่างๆจากการเผาศพที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของคนในพื้นที่ ณ วัดโคกสำโรง ตำบลหนองโอ่งอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,633,683