องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

การประชุมเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ 1 ประจำปี 2567

                        วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ปีที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมี นายธีระวุฒิ เพชรมอญ, นางสาวจิราภา ขุนแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และชมรมเปตองจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมข้างห้องที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีชั้น 3 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์กีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดหนองเพียร อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

1. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ทีมชาย ทีมหญิง

2. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ทีมชาย ทีมหญิง

3. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ทีมชาย ทีมหญิง

4. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมผสม

5. รุ่นประชาชนทั่วไป ทีมผสม

6.รุ่นอายุ 45 ปี – 60 ปี ทีมผสม

7. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ทีมผสม

 

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,633,657