องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี

                    วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายกฤษณะ ลิ้มประเดิมธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายจรัลชัย จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอด่านช้าง สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลนิคมกระเสียว ตำบลห้วยขมิ้น เข้าร่วมในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสรับความรู้ใหม่ๆในการดำรงชีวิต ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในวัยผู้สูงอายุ รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตและทัศนศึกษาดูงานเป็นการเปิดโลกทัศน์ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านช้างวิทยา อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,633,367