องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ ในอำเภอดอนเจดีย์

                     วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางยุภา อรัญญไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด อบจ. พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 ราย ได้แก่
    1. นายกอง เจาะขาว
    2. นางดาวเรือง แหวนทองคำ
    3.นางออม ล้อมวงษ์

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,633,138