องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                      วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ, นายประเสริฐ สุนทรเนตร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายสมโภช ทองสุก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 คน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้น 3) โดยมีผู้ที่โอนย้ายปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 2 คน และถ่ายโอนมาปฏิบัติงานที่ รพ.สต. และ สอน. 1 คน ดังนี้
  1. นางสาวกัลยา วัฒนเกษมเสวี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข สังกัดกองสาธารณสุข
  2. ร้อยโทปรีชา นนทะคำจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองการเจ้าที่
 
3. นางสาวธิดารัตน์ ห้วยจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัด รพ.สต.บางเลน

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,633,621