องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 9

                          วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 9 โดยมีนายชนาภัทร เกิดประกอบ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนำนักเรียนไปทัศนศึกษาเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ สามารถนำแนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ณ จังหวัดชลบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,633,580