องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการมหกรรมสุขภาพเชิงรุก รุ่นที่ 1 อำเภอบางปลาม้า ณ วัดองครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

                   วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชัยยุทธิ์ พลเสน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยจ่าเอกรณชัย มณีอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นางพรพจน์ บุญญสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุขรวมทั้งผู้อำนวยการ รพ.สต.ในตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองโรคให้กับประชาชนตามโครงการมหกรรมสุขภาพเชิงรุก รุ่นที่ 1 อำเภอบางปลาม้า โดยมีนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ
ณ วัดองครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายในงานมีการตรวจคัดกรองโรคให้กับกลุ่มเสี่ยงหากพบผู้ป่วยระยะเริ่มแรกจะทำการส่งตัวรักษาทันที่ ส่วนกลุ่มปกติจะแนะนำการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการดูแลตัวเองให้กับประชาชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,633,803