องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

                         วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชัยยุทธิ์ พลเสน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นนำคณะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 95 เข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ "การจัดทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และเยี่ยมชมศูนย์สั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาองค์กร และงานในหน้าที่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต่อไป

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,633,532