องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมโครงการมหกรรมสุขภาพเชิงรุก ปีงบประมาณ 2567 ณ เทศบาลตำบลท่าเสด็จ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

                   วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายวิทยา  บุณยพัชรินทร์ ประธานที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางพรพจน์ บุญญสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข นำ รพ.สต.ในเขตเทศบาลตำบลท่าเสด็จ ออกให้บริการประชาชนที่มาร่วมโครงการมหกรรมสุขภาพเชิงรุก ปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารบริการนักท่องเที่ยว และถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานชุมชน เทศบาลตำบลท่าเสด็จ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,633,789