องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

                              วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ให้จ่าเอกรณชัย มณีอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. พร้อมด้วยนางมาริษา วัยธนวัฒน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นนำคณะผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 27 เข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ"รูปแบบและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัยใหม่และการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ Smart City" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาองค์กร และงานในหน้าที่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต่อไป

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,633,195