องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสุพรรณบุรี

                          วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้จ่าเอกรณชัย มณีอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้อำนวยการ รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางอภิญญา เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง โดยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในรูปแบบจิตอาสา
ในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการในการตรวจคัดกรองโรคที่เป็นปัญหาความเจ็บป่วย/สุขภาพ ที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สร้างความสุขและขวัญกำลังใจให้กับประชาชน ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้สนับสนุนอาหารให้กับประชาชนที่มารับบริการได้อิ่มท้องกันอย่างถ้วนหน้า

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,633,698