องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนพลเมือง จังหวัดสระบุรี

                        วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษางานจากศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าฯจังหวัดสระบุรี นำคณะผู้ฝึกอบรมจากโรงเรียนพลเมือง รุ่นที่ 1 หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จำนวน 57 คน นำโดยนายสมภพ ปัญญาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนพลเมือง เข้าศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดิมบาง และ เยี่ยมชมสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,633,286