องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สนับสนุนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค ช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้ง

                          นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้จ่าเอกรณชัย  มณีอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายสุริยะ  พิชญปรีชาเดช หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,633,147