องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567

                           วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายมานพ อิทธิสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีประจันต์, นายพิชิต รุ่งเรืองด้วยบุญ นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง, นายชัยยุทธิ์ พลเสน ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขตอำเภอ
ศรีประจันต์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมดแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.
ตำบลศรีประจันต์ และตำบลวังยาง เข้าร่วม โดยมีพระมหาวีระ วีรนาโค เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า
เป็นผู้รับมอบ วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการฯ เพื่อลดปัญหามลพิษ กลิ่น เขม่า ควัน และมลพิษต่างๆจากการเผาศพที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของคนในพื้นที่ ณ วัดลาดปลาเค้า ตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,633,629