องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567

                                   วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม อบจ.สุพรรณบุรี (ชั้น 1) โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และผู้แทนเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานและเครือข่ายของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงาน ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,633,610