องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการฝึกอบรม ทักษะความเข้าใจและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

                            วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายประเสริฐ สุนทรเนตรที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม ทักษะความเข้าใจและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายราชรัฐ จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ เพิ่มทักษะด้านดิจิทัล และพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับโปรมแกรมการทำงานและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในอนาคต ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,633,311