องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบกระเช้าผลไม้สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป

               วันพุธที่ 21 กันยายน 2566 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร, นางวาสนา มาตรศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นางยุภา อรัญญไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด อบจ. พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบกระเช้าผลไม้สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป ให้แก่ นางสาย ศรีสด อายุ 106 ปี ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และนางติ้ว พลเวียงคำ อายุ 110 ปี ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการมอบ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,359,955