องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่1/2566

                                          วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นายสมโภช ทองสุก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่1/2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดความคุ้มค่ามีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดและมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีลักษณะเป็นโครงการพัฒนาซึ่งดำเนินการเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1669 ชั้น 1

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,360,208