องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 3

                                     วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามรอยประวัติศาสตร์ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 3 โดยมีนายชนาภัทร เกิดประกอบ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ผอ.อ่อนจันทร์ นุชบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทยผ่านโบราณสถาน และโบราณวัตถุต่างๆได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ไทย สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย และให้ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย และนำคณะนักเรียนเดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อให้ได้รับประสบการณ์จริง ทำให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดจันทบุรี

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,341,823