องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาลอู่ทอง อำเภออู่ทอง

               นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสมคิด ปทุมสูติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาลอู่ทอง อำเภออู่ทอง

                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการ ฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และชมรมผู้สูงอายุแต่ละอำเภอได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านศักยภาพในการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความรู้เกี่ยวกับกาiเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เทคโนโลยีในการรับรู้ข่าวสารเหตุการณ์ต่าง มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุให้มีรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัว

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,737,371