องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

พิธีเปิดโครงการสืบสานเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงจังหวัดสุพรรณบุรี "ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565" เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี

                    นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงจังหวัดสุพรรณบุรี "ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565" โดยมี นายคมสันต์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด, นายชัยยุทธ พลเสน ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร,นายกอบชัย พลเสน, นายเมธี สรรพคุณานนท์, นายวิชัย ภูมิวัฒนาชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, คุณจงกลณี ไชยองค์การ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้า ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเปิด ฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี โดยผลการประกวดโครงการสืบสานเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงจังหวัดสุพรรณบุรี "ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565" มีดังนี้

                   1. ระดับประถมศึกษารวมชาย,หญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงขวัญชนก ศรีสุวรรณ

                                2. ระดับประถมศึกษารวมชาย,หญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพัชมณฑ์ รุ่งเรือง

                   3. ระดับประชาชนหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวบุญญาวัน แช่มช้อย

                   4. ระดับประชาชนชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธีระพงษ์ พูลเกิด

                               

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,298,035