องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ร่วมชมการซ้อมใหญ่ของตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSIP 2022 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                            นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมชมการซ้อมใหญ่ของตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSIP 2022 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจะมีการแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าแปชิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,141,338