องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                                 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำนวยความสะดวกให้กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-  19 เมื่อวันที่9 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สำนักงาสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 แก่ประชาชน จำนวน 3,637 คน โดยแบ่งเป็นวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 1 ผ่านการลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และ Walk In จำนวน 600 คน,
วัคซีนซิโนฟาร์ม ผ่านการลงทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 800 คน และ
วัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จำนวน 2,237 คน

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,314,034