องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..ร่วมประชุมพิจารณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาเมือง เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม MC ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

                         นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และนายวิทยา บุณยพัชรินทร์ ประธานที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมพิจารณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาเมือง เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม MC ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมฯ

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,391,506