องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ. พิธีเปิดโครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ บริเวณประตูน้ำบางสาม ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง

                     นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, พันจ่าอากาศเอกนิยม ชาวชัยนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเคียน, หัวหน้าส่วนราชการ, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ บริเวณประตูน้ำบางสาม ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,299