องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..ตรวจติดตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย (1 ไร่แก้จน) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอหนองหญ้าไซ

           นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้กำลังใจเกษตรกรในโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย (1 ไร่แก้จน) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอหนองหญ้าไซ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และ อำเภอหนองหญ้าไซ ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน จากสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำ จึงดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อเป็นการจัดหาแหล่งน้ำและส่งเสริมการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  13,908