องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

พิธีสวดพระอภิธรรมอัฐิ คุณแม่ยุพิน เหลือประสงค์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาบรรหาร – แจ่มใส ศิลปอาชา วัดบรรหารแจ่มใส 3 อำเภอด่านช้าง

                                     นายอุดม โปร่งฟ้า นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมอัฐิ คุณแม่ยุพิน เหลือประสงค์ มารดาของนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาบรรหาร – แจ่มใส ศิลปอาชา วัดบรรหารแจ่มใส 3 อำเภอด่านช้าง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมอัฐิ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,296