องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี 2 อำเภออู่ทองภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

                      นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (
MOU) ในการดำเนินการศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี 2 (อำเภออู่ทอง) ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 2 อำเภออู่ทองโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขในที่สาธารณะ การช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่เจ็บป่วย ถูกทำร้ายถูกทอดทิ้ง และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,321