องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดโครงการตามรอยประวัติศาสตร์ไทย รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษฏ์ อำเภอบางปลาม้า

                    นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามรอยประวัติศาสตร์ไทย รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษฏ์ อำเภอบางปลาม้า 

                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อให้ได้ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทย ผ่านการเรียนรู้จากสถานที่จริง เป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ไทย และปลูกจิตสำนึกในความเป็นคนไทย

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,252