องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอโรคยา ชั้น 2 ตึกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลอู่ทอง อำเภออู่ทอง

                    นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอโรคยา ชั้น 2 ตึกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลอู่ทอง อำเภออู่ทอง​ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการรักษาสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงอายุ สร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการช่วยเหลือตนเองบนพื้นฐานของความพอเพียง

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  13,842