องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

         นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้ นายศิริ โพธินาม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชกาและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในโอกาสศึกษาดูงานหัวข้อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,283