องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..พิธีบำเพ็ญกุศลฟังสวดพระอภิธรรม ร้อยตรีสมาน พันธ์จบสิงห์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ วัดนิเวศน์ปวราราม (วัดวังกุ่ม) ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

             นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายกอบชัย พลเสน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฟังสวดพระอภิธรรม ร้อยตรีสมาน พันธ์จบสิงห์บิดาของ นางสาวอุมาพร พันธ์จบสิงห์ ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ วัดนิเวศน์ปวราราม (วัดวังกุ่ม) ตำบลโพธิ์พระยาอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,312