องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..ต้อนรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องศูนย์ TO BE NUMBER ONE องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                      นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางพจมาลย์ ปริ่มปาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องศูนย์ TO BE NUMBER ONE องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายสนม ตาพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า, คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า และคณะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีฯ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,261