องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..มอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

            นายกฤตยศ เกษมสุข นางพจมาลย์ ปริ่มปาน รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร ของ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  อบจ.สุพรรณบุรี ประจำปี 2561 ในวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายคณิต คงเปีย ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, นางสุดารัตน์ ทรัพย์สวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และ นายจำรอง บุญเกิด พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,288