องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนกันยายน 2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี

                   นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสุวัฒน์  จันทร์สว่างรองนายก อบจ.สุพรรณบุรี  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงข้อราชการ แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายคณิต  คงเปีย ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,นายกฤตยศ เกษมสุข
นางพจมาลย์ ปริ่มปาน รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุม มีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมพูดคุย เรื่อง “การครองตน ครองคน และครองงาน” และ การกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตของ อบจ.สุพรรณบุรี หลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรของ อบจ.สุพรรณบุรี ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำปี 2561จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายคณิต คงเปีย ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, นางสุดารัตน์ ทรัพย์สวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และ นายจำรอง บุญเกิด พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
                   โดยในช่วงเช้า ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรของ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าสำนักงาน
อบจ.สุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,319