องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..ประชุมคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัด ประจำปี 2561 และ ประชุมติตตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี

           นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายคณิต คงเปีย  ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัด ประจำปี 2561 และประชุมติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปี 2561 โดยมี รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,141,566