องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..พิธีบำเพ็ญกุศลฟังพระสวดพระอภิธรรม นางแฉล้ม บุญเมือง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ วัดจรรย์ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์

                นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี, นายสมคิด ปทุมสูติ รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี, นายสกนธ์  บุญศรีสุวรรณ ที่ปรึกษา นายก อบจ.สุพรรณบุรี, ปลัดวิทยา บุณยพัชรินทร์ ผู้ประสานงาน อบจ.สุพรรณบุรี, นายกอบชัย พลเสน ประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี, นายกฤตยศ เกษมสุข นางพจมาลย์ ปริ่มปาน รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรของ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฟังพระสวดพระอภิธรรม นางแฉล้ม บุญเมือง มารดาของ นางสาวรัตน์ชนก บุญเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักปลัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ วัดจรรย์ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพ ฟังสวดพระอภิธรรม

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,257