องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ และความยั่งยืนของสังคมไทย ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช

                     นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย ประจำปี 2561 โดยมี นายเฉลียว เกาะแก้ว ที่ปรึกษา นายก อบจ.สุพรรณบุรี, นายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช, ตัวแทนประชาชนและผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีโครงการฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช
                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ อำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินการจัดทำโครงการฯ ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายกับชุมที่เข้มแข็ง เกิดการประสานงาน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 225 คน ทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 - 20 กันยายน ๒๕๖๑

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,271