องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..ต้อนรับคณะคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนบ้านปลายน้ำ จ.สุพรรณบุรี

             นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสมคิด ปทุมสูติ รองนายก อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี, นายสุทัศน์ ด่านตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสด็จ, นายลำพันธ์ จันทสุ กำนันตำบลสระแก้ว, นายคณิต คงเปีย
ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, นายกฤตยศ เกษมสุข รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, ผู้แทนจากโยธาธิการและผังเมือง จ.สุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ​ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต​ บนวิถีแห่งความพอเพียง​ เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยมีนายธีธัช สุขสะอาด เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า​คณะ ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการฯ​ การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำท่าจีน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, บริเวณชุมชนบ้านปลายน้ำ ต.ท่าเสด็จ อ.เมืองสุพรรณบุรี, ประตูน้ำโพธิ์พระยา ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี, วัดท่าเตียน ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช, วัดท่าเจดีย์ ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง, วัดบางสาม ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง และ หลังสำนักงานเรือกรมโยธาธิการ ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง​
 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,294