องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดโครงการมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

                 นายนิมิต วันไชยธนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 โดยมี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี, นายเกษมศักดิ์ สุขาทิพยพันธุ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี, นายกฤตยศ เกษมสุข
รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี, คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, เขต 2, เขต 3, ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานทางการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ การแสดง และทักษาด้านวิชาชีพ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถด้านต่าง ๆ และนำเสนอผลงานของนักเรียน ตลอดจนผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏแก่สาธารณชน

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  21,261