องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 2 ครอบครัวร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (FAMILY CARE) TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี

                   นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายเสมียน หงส์โต สมาชิก สภา อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 2 ครอบครัวร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (FAMILY CARE) TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมสองพันบุรี
อ.เมืองสุพรรณบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี และ นายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี/ยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ, บุคลากร อบจ.สุพรรณบุรี และ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ  มีเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วยผู้ถูกคุมประพฤติและสมาชิกในครอบครัวจำนวน 70 คน และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน 10 คน ดำเนินการโครงการระหว่างวันที่  5 – 7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง สุพรรณบุรี
                   โดยโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 2 ครอบครัวร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (FAMILY CARE) TO BE NUMBER ONE เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยการนำครอบครัวของผู้ถูกคุมประพฤติที่กระทำความผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูฯ เพื่อให้รับรู้ถึงปัญหาการสร้างความเข้าใจการใช้ยาเสพติดและการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อไป

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  13,853